fbpx

Podstawowa różnica pomiędzy strategią a taktyką jest czas obowiązywania i ciężar gatunkowy. Strategie planuje się na lata i wyznacza ona kierunek działań marketingowych w firmie. Taktyka natomiast jest działaniem bardziej operacyjnym, na bieżąco, doraźnie, w krótszym okresie. Jest zatem odpowiedzią na problemy, które wynikają ze strategii. Często spotykamy się z brakiem zrozumienia obu pojęć i często użyciem słowa strategia w innym znaczeniu. Taktyka i strategia to nie są synonimy. W niniejszym artykule wskażemy jak odróżnić oba pojęcia.

Strategia marketingowa to ogół działań, jakie podejmuje się, aby osiągnąć określone cele biznesowe. Koncepcja taktyczna to sposób realizacji strategii marketingowej – czyli konkretne działania podejmowane w celu jej zrealizowania.

Czym jest strategia marketingowa?

Wszystko zaczyna się od…strategii. To proces który jest najważniejszy i na nim opierane są działania operacyjne. Tylko mając strategię marketingową można zbudować silną i rozpoznawalną markę.  Podejście strategicznej w biznesie jest zdecydowanie szersze. Strategia marketingowa składa się ze strategii marki i komunikacji. Strategia marki zawiera cele, opisuje rynek, analizę konkurencji, stan zastany przedsiębiorstwa, grupę docelową, motywacje klienta (consumer insight), obietnice, wartości, kluczowe elementy przekazu. Strategia komunikacji jest jej uzupełnieniem i znajdują się z niej rekomendacje wizualne, lingwistyczne, narzędzia i kanały komunikacji dostosowane do grupy odbiorców, klientów z przykładowymi KPI.

Korzyści z posiadania strategii marketingowej:

 • wyznacza długoterminowe cele,
 • podkreśla wyróżniki marki
 • określa wszystkie elementy marki
 • zapewnia spójność,
 • zwiększa skuteczność,
 • przyspiesza decyzyjność,
 • buduje siłę marki,
 • uporządkowuje,
 • określa kierunek działań,
 • ułatwia osiągnięcie celów biznesowych
 • określa słabe i mocne strony
 • precyzuje jakie emocje i wartości ma wywoływać marka.

Czym jest taktyka marketingowa?

Stosowane działania taktyczne powinny być analizowane przez sito określonych działań w strategii. Taktyki powinny być zwinne, zawierać konkretne działania, harmonogram i kroki w ich realizacji w określonym czasie. Najczęściej ujęte są w formie planów marketingowych i odpowiadają na pytanie: „jak?” realizować cele strategiczne. Działania wypływają z założeń strategicznych, które są przekładem wizji i celów firmy.  .

Jej celem jest np. zwiększenie sprzedaży produktu lub usługi oraz poprawa wyników finansowych firmy. Aby to osiągnąć, należy skutecznie dotrzeć do grupy docelowej, czyli potencjalnych klientów z odpowiednią ofertą.

Jakie są główne różnice między strategią marketingową a taktyką marketingową?

Taktyką można wygrywać bitwy, ale dobrą strategią wygrywa się wojny.  Strategia zawsze będzie najważniejsza, bo bez niej pojawia się chaos i brak spójności działań w marketingowych w firmie. Taktyka to konkretny plan działania, mogą się zmieniać w czasie, ale dobra strategia powinna pozostać niezmienna.

W jaki sposób możemy pomóc w prowadzeniu marketingu Twojego biznesu?

 • przeprowadzimy audyt działań marketingowych, wskażemy konkretne rozwiązania wymagające poprawy, ulepszenia
 • przygotujemy dla strategię marketingową dla Twojej firmy i pomożemy rozwijać Twoją markę
 • przeszkolimy pracowników i pomożemy na każdym etapie egzekucji strategii, zaplanujemy działania i będziemy je koordynować
 • będziemy doradzać Ci na każdym etapie wdrożenia

Umów się na konsultację marketingową online lub zadzwoń i dowiedz się więcej.

hej@bevent.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź:  https://bevent.pl/strategie-marketingowe/