fbpx

Polityka prywatności i cookies.

Polityka prywatności i jej ochrona na stronie internetowej bevent.pl  przygotowana została przez firmę Bevent  – Consulting & Marketing i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe informacje zawierają sposoby zbierania i rozpowszechniania danych o klientach, wykorzystywania plików cookies oraz prawa użytkowników obowiązujące w naszym serwisie online.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez Bevent Consulting & Marketing będącą marką należącą do BEVENT Justyna Jajko. Chronimy także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych w szczególności przepisami RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. 

Podanie adresu poczty elektronicznej oraz imienia użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, które są niezbędne w ramach wykonania danej usługi lub zaprezentowania oferty. 

Administratorem danych osobowych jest: 

BEVENT Justyna Jajko 

  1. u Tarnowska 25, 33-300 Nowy Sącz

NIP 734 321 69 38 

REGON 122837309 

Gdzie przechowujemy Twoje dane? 

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Bevent – Consulting & Marketing stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. 

Kto ma dostęp do Twoich danych? 
Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.  

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? 
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody. 

 

Jakie masz prawa? 
Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem rodo@bevent.pl  – otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 

 

Prawo do przenoszenia: 
Gdy Bevent – Consulting & Marketing przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane. 

 

Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem rodo@bevent.pl 

 

Prawo do usunięcia danych: 
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez  Bevent – Consulting & Marketing, z wyjątkiem następujących sytuacji: 

* masz niezakończone postępowanie  
* masz otwarte zlecenie na usługę, która nie została jeszcze zrealizowana lub jest w trakcie realizacji 
* masz nieuregulowany dług wobec Bevent Justyna Jajko, niezależnie od metody płatności 
* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób 
* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli) 
* Jeśli skorzystałeś z jakichkolwiek usług lub dokonałeś zakupu, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych 

 

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Bevent Justyna Jajko: 
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Bevent Justyna JajkoBevent – Consulting & Marketing zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych. 

 

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni: 
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. 

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail/ 

 

Prawo do ograniczenia: 
Masz prawo zażądać, aby Bevent – Consulting & Marketing ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami: 

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Bevent – Consulting & Marketing, wtedy Bevent – Consulting & Marketing ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes. 
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Bevent – Consulting & Marketing musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności. 
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych. 
* jeśli Bevent – Consulting & Marketing nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia. 

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw? 
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy osobę, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nią skontaktować, napisz na adres rodo@bevent.pl . 

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym: 
Jeśli uważasz, że Bevent – Consulting & Marketing przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym. 

 

Uaktualnienia naszych reguł prywatności 
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji reguł prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. 

 

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych w marketingu, rozwoju usług i obsłudze klienta? 

Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie lub tradycyjną pocztą. Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji, zgłoszeń dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych. 

Możemy też kontaktować się z Tobą, jeśli wystąpią jakieś problemy z Twoim zamówieniem. Będziemy używać Twoich danych, aby oceniać, rozwijać i ulepszać nasze usługi, produkty oraz systemy dostępne dla wszystkich klientów.  

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i dane rejestrowe firmy, płeć 

* dane i historię usług, płatności 

* informacje o zamówieniach 

* całą korespondencję na dany temat 

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych? 

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingowych. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane? 

Dane są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (skutecznego wniesienia sprzeciwu) lub osiągnięcia celu przetwarzania lub utraty przydatności danych. 

W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu 24 miesięcy nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte. 

 

Polityka Cookies 

Jak używamy plików cookie? 

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy, że zgadzasz się na używanie plików cookie. 

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.   

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy LinkedIn i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie. 

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji. 

 

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy? 

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe uzyskane dzięki plikom cookie: 

* historia kliknięć 

* historia nawigacji i przeglądania 

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych? 

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.  

 

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez Bevent – Consulting & Marketing  Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, zmień domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na swoim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.