fbpx

SŁOWNICZEK MARKETINGOWY

poznaj pojęcia i definicje

SŁOWNICZEK MARKETINGOWY

Przykładowe pojęcia marketingowe:

Branding – budowanie świadomości marki, to spójny przekaz kierowany do określonej grupy odbiorców.
Consumer journey – w dosłownym tłumaczeniu podróż klienta – szereg etapów i interakcji jakie klient musi podjąć w procesie zakupów.
Content marketing – strategia marketingowa mająca na celu utrzymanie aktywności ściśle określonej grupy odbiorców poprzez tworzenie atrakcyjnych, wartościowych dla nich treści.
CPA – Cost Per Action – w dosłownym tłumaczeniu jest to koszt za akcję – wskaźnik pokazujący koszty pozyskania jednego klienta.
CR – Conversion Rate – współczynnik konwersji – współczynnik wyrażający % użytkowników, którzy po kliknięciu w reklamę podjęli działanie pożądane przez reklamodawcę.
CTA – Call to action – wszelkie elementy mające na celu zachęcić potencjalnego klienta do kupna produktu lub skorzystania z usługi. Przykładami CTA są banery, reklamy, grafiki, hasła (np. kup teraz), przyciski, teksty, itp.
CTR – Click Trough Rate – współczynnik klikalności – Jest to liczba osób wyrażona w %, która po wyświetleniu Twojej reklamy postanowiła w nią kliknąć. Kliknięcia/Wyświetlenia=CTR
Digital marketing – marketing cyfrowy – marketing wykorzystujący media cyfrowe do pozyskiwania potencjalnych klientów.
Efekt ROPO – Research Online Purchase Offline – zjawisko wyszukiwania informacji na temat danego produktu w internecie, a następnie dokonywania zakupu w sklepie stacjonarnym.
Grupa docelowa – grupa odbiorców do których w głównej mierze skierowana jest reklama, komunikat lub produkt (np.wiek, płeć, zainteresowania, wykształcenie, nawyki itd.)
Hashtags – znacznik wykorzystujący kluczowe słowa i frazy poprzedzone znakiem #.
Inbound marketing – działania promocyjne mające na celu jedynie naprowadzenie potencjalnego klienta. Zakładają one, że konsument sam powinien trafić na materiały marki.
Keywords – słowa kluczowe, to wyraz lub fraza najczęściej używana w procesie wyszukiwania informacji w wyszukiwarce internetowej na dany temat.
Konwersja – to wykonanie przez internautę konkretnej akcji, wywołanej przekazem reklamowym np. zapis do newslettera, dokonanie zakupu, pobranie dokumentu itd.
Landing page – czyli strona docelowa, na którą trafia użytkownik po kliknięciu w reklamę. Charakteryzuje się prostą budową, dzięki temu skupia się maksymalnie na uzyskaniu jak największej liczby konwersji.
Lead nurturing – działania marketingowe, składające się z wielu etapów. Ma ono na celu pozyskanie potencjalnych klientów, którzy na danym etapie nie są zdecydowani na zakup, jednak pod wpływem działań marketingowych przygotowywani są do świadomego zakupu.
Lejek zakupowy – kolejne działania marketingowe mające na celu wyłonienie klienta zainteresowanego ofertą. Proces zaczyna się na zainteresowaniu klienta, a kończy na sfinalizowaniu transakcji.
Marketing automation – działanie polegające na stosowaniu zautomatyzowanego oprogramowania, mające na celu usprawnienie procesów reklamowych i sprzedażowych.
PPC – Pay Per Click – rozliczenie reklamy internetowej, w której reklamodawca płaci za skuteczne kliknięcie w reklamę, a nie za samo jej wyświetlenie.
Programmatic – zautomatyzowany system zakupu i sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie.
Remarketing – kampania marketingowa mająca na celu wyświetlanie reklam witryny, która została uprzednio wyświetlona przez użytkownika.
RTM – ang. Real Time Marketing – wykorzystywanie w marketingu aktualnych wydarzeń do przykucia uwagi dla swojej marki w mediach społecznościowych
SEM – ang. Search Engine Marketing – marketing w wyszukiwarkach. Działanie mające na celu uzyskanie jak najlepszej pozycji strony w wynikach wyszukiwarki, po wyszukiwanej frazie kluczowej (SEM = SEO + PPC)
SEO – ang. Search Engine Optimization – optymalizacja wyszukiwania. Jest to proces optymalizacji treści pod względem fraz kluczowych, mający na celu zwiększenie pozycjonowania strony w wynikach wyszukiwania.

Strategia marketingowa –  to długoterminowy plan działań marketingowych, którego celem jest osiągnięcie określonych celów biznesowych, takich jak zwiększenie sprzedaży, zdobycie większego udziału w rynku, zwiększenie świadomości marki i lojalności klientów

Strategia komunikacji – działania mające na celu uzyskanie autentyczności w oczach klienta. Strategia określa w jaki sposób marka powinna komunikować się z klientem w kontekście swoich produktów i usług.
Strategia marki – konkretnie określony plan działania, mający na celu promowanie i ochronę marki.
Testy A/B – metoda służąca porównaniu dwóch wersji strony internetowej, mająca na celu wybranie tej, która lepiej spełnia konkretne oczekiwania.
UTM – to pięć parametrów adresu URL stosownych do śledzenia skuteczności działania kampanii marketingowych.
UX – User Experience – całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu; projektowanie stron, serwisów, produktów, usług zorientowane na użytkownika.
Wskaźniki KPI – Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki efektywności – wskaźniki określające stopień postępu danej jednostki (firmy, kampanii, organizacji) w dążeniu do określonego celu np. CPA, CPC, CTR i in.

Masz więcej pytań? Chcesz wiedzieć więcej?