fbpx

 

Z cyklu „w pytaniach i odpowiedziach” poznajemy Was z tajnikami budowania strategii marketingowej. W tej części odpowiadamy na pytania związane ze strategia marki.

 

Czym jest strategia marki?

 

Strategia marki jest kluczowym elementem strategii marketingowej.

W niej znajdziemy odpowiedzieć do kogo jest skierowana marka, co proponuje i czym wyróżnia się na tle konkurencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto powinien stworzyć strategię dla marki?

Najczęściej w firmach strategię marki tworzy Dyrektor Marketingu lub Brand Manager. Jednak często firmy nie posiadając takich stanowisk korzystają z usług zewnętrznego doradcy lub agencji specjalizującej się w budowaniu marek.

 

 

Jakie są korzyści z posiadania silnej strategii marki?

  • zapewnia spójność,
  • zwiększa skuteczność,
  • przyspiesza decyzyjność,
  • buduje siłę marki,
  • uporządkowuje, określa kierunek działań,
  • podkreśla wyróżniki marki,
  • wyznacza długoterminowe cele,
  • określa wszystkie elementy marki ułatwia osiągnięcie celów biznesowych
  • określa słabe i mocne strony
  • precyzuje jakie emocje i wartości ma wywoływać marka.

 

Z jakich elementów składa się strategia marki?

Najważniejszą częścią strategii marki jest jej pozycjonowanie w umysłach odbiorców. Natomiast, aby tą część sprecyzować należy wcześniej przeanalizować dokładnie grupę docelową, do której chcemy dotrzeć. Tylko dogłębna analiza klientów wpłynie na realność i skuteczność strategii. Określone cele strategiczne marketingowe to podstawa do dalszych działań. Kluczowe pozycjonowanie marki zawiera takie elementy jak:  charakter, wyróżniki marki, obietnicę, wartości, głos marki, kluczowy przekaz. Do tego elementu wraca się w każdych kolejnych, planowanych działaniach marketingowych.

 

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o strategii marki  skontaktuj się z nami hej@bevent.pl

Zbudujemy dla Ciebie strategię!

 

strategia to proces