fbpx

Budżet marketingowy jest kluczowym elementem zarządzania marketingowego. Dzięki niemu możemy precyzyjniej zaplanować, a także określić potencjał do realizacji zamierzonych celów.

Z doświadczenia wiemy, że określenie budżetu stanowi nie lada wyzwanie dla nie jednego szefa czy właściciela biznesu. Dlatego, aby wesprzeć naszych klientów w tym przedsięwzięciu, przedstawiamy kilka porad. Ale zacznijmy od początku…

 

 

Czym właściwie jest budżet marketingowy?

 

 

Budżet marketingowy to suma środków finansowych, jakie firma przeznacza na wszelkie działania związane z promocją i reklamą swoich produktów lub usług. Jest to kluczowy element planowania strategicznego, pozwalający określić, ile można inwestować w różnorodne kanały marketingowe.

 

  • Strategiczny budżet marketingowy
    Budżet strategiczny marki jest często nazywany również budżetem na wyższym poziomie, ponieważ obejmuje szerokie cele i długoterminowe strategie. Jest to całkowita suma, którą firma jest gotowa zainwestować w marketing na określony okres, często roczny. Budżet strategiczny uwzględnia ogólne cele firmy i rolę marketingu w ich osiągnięciu. To podejście umożliwia elastyczność w trakcie roku, ale wymaga od firm skupienia się na priorytetach i zaangażowaniu w długoterminowe cele.

 

  • Taktyczny budżet marketingowy
    Budżet taktyczny to bardziej szczegółowa alokacja środków na konkretne kampanie i działania marketingowe. Jest to sprecyzowany plan wydatków na krótszy okres, zazwyczaj kwartalny lub miesięczny. Budżet taktyczny obejmuje szczegółowe koszty każdej kampanii, w tym koszty reklamy, produkcji materiałów promocyjnych, wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w działania, a także inne związane wydatki.

 

Ile wydaje się na marketing w 2023 roku?

 

Rok 2023 przynosi dalszy wzrost znaczenia marketingu cyfrowego i personalizacji komunikacji z klientami. Szacuje się, że przedsiębiorstwa inwestują coraz większe kwoty w marketing online oraz w technologie umożliwiające lepsze docieranie do swojej grupy docelowej. Niemniej jednak, rzeczywista kwota wydawana na marketing zależy od wielu czynników, takich jak branża, wielkość firmy, lokalizacja, cele marketingowe oraz dostępne zasoby finansowe.

Badania Gartnera pokazują jak budżety marketingowe zmieniały się na przestrzeni lat. Jak widzimy na poniższym wykresie, w 2023 przeciętny budżet marketingowy jest niewiele niższy niż w roku poprzednim i wynosi 9,1%. Według Gartnera zmiana ta wynika m.in. z trudnej sytuacji makroekonomicznej i związanej z nią podwyższonej inflacji. Podejście to jest oczywiście ryzykowne. Każde cięcie w wydatkach reklamowych może odbić się zauważalnie na przychodach firmy.

 

budzety marketingowe firm w 2023 – budżet marketingowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Gartner, 2023

 

Natomiast agencja badawcza CMO Survey przeanalizowała wydatki na marketing biorąc pod uwagę sektory B2B i B2C. Można dostrzec, że na marketing najwięcej wydają firmy produktowe działające w sektorze B2C.

budzet marketingowy b2c vs b2b – budżet marketingowy

źródło: CMO Survey, 2020

Czynniki wpływające na wielkość budżetu marketingowego.

 

1. Cele marketingowe

Budżet marketingowy powinien być ściśle powiązany z celami, jakie firma chce osiągnąć poprzez swoje działania marketingowe. Czy celem jest zwiększenie świadomości marki, generowanie leadów czy też zwiększenie sprzedaży? Każdy z tych celów może wymagać innej alokacji środków.

 

2. Rozmiar firmy i rynku

Wielkość rynku i konkurencja również wpływają na budżet marketingowy. W konkurencyjnych branżach może być konieczne zainwestowanie większej sumy w celu wyróżnienia się i przyciągnięcia uwagi klientów.

 

3. Rodzaj produktu/usługi

Charakter produktu lub usługi ma duże znaczenie. Wpływa na to, jakie kanały marketingowe będą najskuteczniejsze i ile trzeba zainwestować w reklamę. Produkty nowatorskie czy skomplikowane technicznie mogą wymagać większej ilości środków na edukację klienta.

 

4.  Posiadane zasoby

Istotnym elementem są posiadane zasoby zarówno te finansowe, ludzkie, jak i technologiczne. Należy oszacować ile zadań jesteśmy w stanie zrealizować na podstawie posiadanych zasobów.

 

5. Historia i czas działań marketingowych

Jeśli marka działa na rynku od dłuższego czasu i ma udokumentowane sukcesy marketingowe, możliwe że nie będzie potrzebowała tak dużego budżetu, jak nowo powstała firma lub firma, która planuje zacząć spójne działania dla marki. Istotny jest także założony w budżecie czas prowadzenia działań.

 

6. Trendy rynkowe

Trendy w dziedzinie marketingu również wpływają na alokację budżetu. W 2023 roku kontynuacja wzrostu marketingu cyfrowego, ekspansja w obszarze influencer marketingu czy zastosowanie sztucznej inteligencji mogą wymagać dodatkowych środków.

 

Ile procent przeznaczyć na budżet marketingowy?

Przykłady, jak zaplanować budżet.

Jak wcześniej wspomniano planowanie budżetu marketingowego to złożony proces.

Jak więc obliczyć poprawnie budżet?  Można połączyć metodę procentową, czyli zakładamy % od danego rocznego przychodu i biorąc pod uwagę czynniki wymienione powyżej.

 

Przykład 1:

Firma A – mała firma
roczne przychody: 500 000 zł
marketing: 5% przychodu, czyli 25 000zł budżetu marketingowego
W przypadku małej firmy takie środki te mogą być rozdzielone na działania w social media, pozycjonowanie strony internetowej czy kampanie reklamowe w Google Ads.

 

Przykład 2:

Firma B – duże przedsiębiorstwo
roczne przychody: 5mln zł
marketing – 8% przychodu, czyli 400 000zł budżetu marketingowego
W przypadku większego przedsiębiorstwa budżet marketingowy może być przeznaczony na różnorodne działania, takie jak kampanie reklamowe w telewizji, sponsoring wydarzeń, podcast czy szeroko zakrojony marketing internetowy.

 

 

Warto jednak podkreślić, że dokładna alokacja środków powinna wynikać z analizy konkretnej firmy, jej branży, celów i oczekiwań. W miarę upływu czasu i zmian w otoczeniu biznesowym, firma powinna być gotowa dostosować swój budżet, aby utrzymać skuteczność działań marketingowych.

 

 

PODSUMOWUJĄC

  • planowanie budżetu powinno być dostosowane do wielkości firmy, zasobów i warunków rynkowych

  • zaleca się różne stosowanie wartości procentowych przychodów w zależności od sektora działalności B2B czy B2C

  • marketing to inwestycja, należy być elastyczny i mierzyć jej efekty.

 

 

Potrzebujesz wsparcia marketingowego, szukasz doradcy, napisz na hej@bevent.pl lub zadzwoń  505 079 224 i umów się na bezpłatną konsultację marketingową.

 

wsparcie marketingowe